Miljøpolitik

Stennevad stræber efter at forbruge og få produceret ansvarligt, så vi løbende mindsker miljøbelastende forhold i virksomheden og derved sikrer, at miljøpåvirkningen af omverdenen reduceres så vidt som teknisk og økonomisk muligt. Stennevad vil gå efter en altid voksende grøn virksomhedsprofil i samarbejde med leverandører og kunder ved hjælp af dialog og vidensdeling i henhold til gældende lovgivning på området.

Stennevad arbejder altid aktivt for at

athletics-team-running

Vedligeholde et fortsat godt og åbent samarbejde med miljømyndighederne

team-meeting

Genbruge så meget emballage som muligt

recycling-bottle

Efterleve kommuners krav til sortering og bortskaffelse af affald

garbage-bin-throw

Konstant effektivisere forbrugsminimering af papir, el, vand, brændstof (diesel/benzin)

clean-car-leaf-1

keyboard_arrow_up