facebook_pixel

Undervisning & Rådgivning giver arbejdssikkerhed i top

VIDEN = VÆKST

Viden og vækst er tæt forbundne. Jo mere viden desto højere vækst. Da det samtidig kan være med til at minimere arbejdsulyk-ker og skader, er det vigtigt at kende til love, regler og normer inden for sikkerhed og værnemidler.
Vi lægger i vores uddannelsesprogram vægt på at give en viden, kombineret af regler, standarder, produktkendskab og den erfaring vi har fået igennem de over 55 år firmaet har eksisteret og har handlet med personligt sikkerhedsudstyr.
Stennevad tilbyder træning og uddannelse af de medarbejdere, sikkerhedsfolk og sikkerhedsledere samt andre med behov for at få viden om korrekt brug af personlige værnemidler.

UNDERVISNINGSPROGRAMMER

(EKSEMPLER)

Komplet program PPE

ANVENDELSE AF SIKKERHEDSUDSTYR:Kurset er tiltænkt personer som vil have uddybende kendskab til korrekt valg og anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr såsom den sikkerhedsansvarlige og brugere af udstyret. Kurset giver grundlæggende kendskab til gældende EN-standarder og AT-Vejledninger, såvel teoretisk som praktisk brug af udstyret på vores kursus- og træningscenter. Kurset indeholder hele spektret af værnemidler og giver bl.a. svar på følgende relevante spørgsmål:
HOVEDVÆRN
Hvor længe kan en hjelm holde?
HØREVÆRN
Hvor meget støj kan man tåle og hvor længe?
Hvad er bedst : Ørepropper eller kopper?
ØJENVÆRN
Hvorfor er det så vigtigt med beskyttelses-
briller?
ÅNDEDRÆTSVÆRN
Hvor længe må man bruge en halvmaske
med filtre?
HUDPLEJE
Hvilken håndrens er bedst for huden?
ØJENSKYL
Hvor længe skal man skylle øjet hvis man har
fået noget i det?
FALDSIKRING
Må man bruge faldsikring hele dagen?
HÅNDVÆRN
Hvorfor er det vigtigt at bruge den rigtige handske til det rigtige formål?
KEMIKALIE- OG BESKYTTELSESDRAGTER
Kan man undgå at svede i en tæt dragt?
SIKKERHEDSFODTØJ
Er en kompositnæse lige så stærk som en stålnæse?

Kurset starter kl. 9:30 og varer til kl. 16:00 med passende pauser.

Modul-opdelt program PPE

”Skræddersyet” efter jeres behov. Sammensæt selv de moduler I ønsker i jeres virksomhed, f.eks. ud fra ovennævnte KURSUS 1.

Faldsikringsprogram

Kurset retter sig mod personer, som anvender faldsikring samt personer, der skal undervise andre i brugen. Kurset er tiltænkt personer som vil have uddybende kendskab til korrekt anvendelse af faldsikring såsom den sikkerhedsansvarlige og brugere af udstyret. Kurset giver endvidere kendskab til gældende EN-standarder og AT-Vejledninger, såvel teoretisk som praktisk brug af udstyret på vores kursus- og træningscenter.
Kurset starter kl. 9:30 og varer til kl. 15:30 med passende pauser.

Ring og hør nærmere på tlf. 75 14 40 00